Rotary E-Club of Riddarfjärden stöttar Learn to Play i Botswana

Learn to Play har ett program för att stötta de vuxna i byarna att stimulera och aktivera barn i åldrarna 18 månader till 5 år, innan den riktiga skolgången påbörjas. Learn to Play utbildar och utrustar Mamapreneurer som leder lekgrupperna i sina egna byar.

Learn to Play i Botswana kommer i årsskiftet starta bygget av ett center för tidig inlärning. Vår Rotary klubb vill stötta och bidra till detta arbete. Centret kommer serva en barngrupp i Kavimba. Där kommer finnas klassrum, lekpark, utomhuskök och ett staket runt omkring för att skydda barnen. Kavimba center i Chobe ligger mitt i en korridor för de vilda djuren i området. Barnen stöter ofta på lejon, elefanter och buffel. 

Vi samlar nu in medel för att stötta Learn to Plays Kavimba Project. Klubben har tagit fram ett gåvobrev som du kan använda i samband med donation till projektet.

Learn to Play eller Ithute Go Tshameka
Läs även mer om organisationen på learntoplay.org
Klubbens Swishnummer 123 1466 036


Learn to Play Informationsblad
Gåvobrev Learn to Play – Jul
Gåvobrev Learn To Play

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *