Om klubben

Presentation om Rotary som ett globalt yrkesnätverk för människor med socialt engagemang, vad det innebär med veckomöten, insamlingar, arbete med sociala frågor.

Kort om Rotarys historia
Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk som gör humanitära insatser. Det är en politiskt och religiöst oberoende organisation som grundades av advokaten Paul Harris i Chicago, 1905. Syftet var att människor med olika yrken och bakgrund skulle träffas för att utbyta erfarenheter och få vänner för livet. Namnet Rotary kommer från gruppens vana i början att rotera mellan medlemmarnas arbetsplatser.

Paul Harris grundidé var att eldsjälar från olika yrkesgrupper i samhället skulle delge varandra kunskap till ömsesidig nytta och för att tillsammans bidra till fred och en bättre värld. Rotarymedlemmarna är mentorer till varandra och andra.

Rotarys kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap.

Rotarys 1,2 miljoner medlemmar är fördelade på över 35 000 klubbar runt om i världen. Till Sverige kom Rotary 1926 då Stockholms Rotaryklubb bildades. Det finns idag lite mer än 26 000 medlemmar i landet fördelade i lite över 550 rotaryklubbar.

Organisation i Sverige
Klubbarna i Sverige är indelade i distrikt där vår klubb, Rotary E-Club of Riddarfjärden (Riddarfjärden), ingår i distrikt D-2370 som har drygt 1 500 medlemmar i 35 olika klubbar.

Hur är vår Rotaryklubb organiserad?
Ordföranden i en Rotaryklubb kallas President. Styrelsen i Riddarfjärden består, förutom presidenten, av föregående president, tillträdande president, sekreterare, skattmästare, klubbmästare samt vice president och IT-samordnare.

Vilka är vi i Riddarfjärden?
I klubben är vi just nu 20 medlemmar. Vi representerar olika yrkesinriktningar, vilket är styrkan i en Rotaryklubb. I dagsläget är vi fler kvinnor än män.

När och hur träffas vi?
Riddarfjärden är en hybridklubb. Det innebär att vi träffas såväl via web-konferens som vid fysiska möten. Första torsdagen varje månad ses vi på webben. Vi minglar från ca 19:45 och 20:00 startar presidenten mötet med klubbangelägenheter och därefter följer ett föredrag. Den tredje torsdagen varje månad träffas vi på någon restaurang alternativt hemma hos en av våra medlemmar. Vid ett par tillfällen under året har vi klubbsamråd där vi diskuterar klubbens aktiviteter.

Vad gör vi?
Förutom våra möten med föredrag och penninginsamling i samband med dessa, ordnar vi emellanåt studiebesök eller sociala aktiviteter.

Klubbens projekt
Vår klubb håller på att starta upp ett samarbete med en organisation som heter ”Learn to Play”. Det är en organisation i Botswana som arbetar med tre byar för att barn under fem år ska aktiveras och stimuleras. Likaså deltar klubben i projektet ”Rädda Östersjön” som distriktet är involverad i.

Insamlingar
Klubben har beslutat att våra penninginsamlingar går till specifika ändamål: The Rotary Foundation (Årliga fonden), Polio Plus, Rotary Doctors, Learn to Play samt Shelterbox. Under november t o m första mötet i december sker en ”Julspecial” där insamling är till förmån för Unga Stations julfirande. De insamlade medlen omvandlas till presentkort och delas ut som julgåvor.

Rotary som nätverk
Som medlem är du alltid välkommen att besöka alla Rotaryklubbar i världen. Det finns alltid någonstans att vända sig för att skapa nya kontakter och inhämta kunskap. Rotaryklubbarna har antingen frukost-, lunch- eller kvällsmöten med aktuellt föredrag eller studiebesök. Många klubbar träffas på en viss plats, vanligen en restaurang, en gång i veckan. Vissa klubbar träffas mer sällan och på andra sätt.

Personlig utveckling
Genom att bli del av ett nätverk med andra yrkesverksamma och de varierande föredragen så ger det sammantaget impulser som breddar din värdegrund och bidrar till din personliga utveckling.

Medlemskap
Innan en person blir medlem i vår klubb har vi en sökandeperiod. Denna tid är till för dig, som är intresserad av ett medlemskap, och för klubbmedlemmarna så att ni lär känna varandra. Tiden är också till för att den potentiella medlemmen ska få en uppfattning om vad det innebär att vara medlem i vår klubb, vilka möjligheter och förväntningar som finns.

Sökande
Under introduktionsperioden ska den sökande delta i minst tre fysiska och tre webmöten för att kunna bli medlem i klubben. Sökanden skall även ha deltagit i kommittéarbete som bedrivs i klubben. Inval till klubben görs vid två tillfällen per år, vid de fysiska mötena i juni respektive december. Styrelsen kan bevilja intagning vid annat tillfälle om den sökande fullgjort sitt deltagande på kortare tid.

Fadder
Klubben har ett faddersystem för nya medlemmar. Fadder utses redan under tiden som du är sökande. Fadder kan vara den som bjudit in personen till klubben eller en annan medlem som utses av styrelsen. Fadderns uppgift är att lotsa in den sökande i klubben, informera och svara på frågor om Rotary och vår klubb. Under sökandeperioden ska faddern bistå den sökande att lära känna så många medlemmar som möjligt.

2 thoughts on “Om klubben

  1. Hej,
    Intresserad löpande få uppdatering om aktuella händelser via mail.

  2. Vad roligt! Om du rullar ner en bit och tittar på högra delen av hemsidan bör du se en ruta med rubriken ”Prenumerera via e-post”. Fyll i din e-postadress där och tryck på Prenumerera-knappen. Då kommer du att få brev så fort det skrivs något nytt här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *