Rotary

Rotary – ett engagemang som gör skillnad

Rotary är ett yrkesnätverk som gör skillnad i världen genom humanitära insatser. Som medlem får man möjlighet att ingå i en världsomfattande organisation med 1,2 miljoner medlemmar fördelade i nästan 36 000 klubbar i mer än 200 länder. Medlemmar är med oberoende av nationalitet, kön, politisk eller religiös uppfattning.

Att vara medlem i Rotary är en livsstil. Förutom att man träffar sina klubbkamrater regelbundet och på så sätt får ett brett nätverk vill man gärna göra gott för andra genom att delta
i olika serviceprojekt.

Under mer än ett sekel har rotaryklubbar gjort värdefulla serviceinsatser i samhället både lokalt och internationellt. Undersökningar visar att ju mer rotarianer engagerar sig
i Rotarys verksamhet, desto större blir deras engagemang och samhörighet med klubben och organisationen. Agera nu och ställ upp med din tid och talang på områden som är viktiga för dig och där du kan göra en betydelsefull insats.

Rotarys motto är ”Service Above Self” och våra kärnvärden är tjänande, kamratskap, mångfald, integritet och ledarskap.

Rotary är ett ideellt internationellt yrkesnätverk som man väljs in i. Medlemmarna ska spegla samhället och bestå av ledande eller tongivande personer inom respektive yrkeskår.

Traditionsenligt väljs man in i en klubb där man är bosatt eller där man är yrkesverksam.

På Rotary’s hemsida www.rotary.se kan du läsa mer om Rotary i Sverige.
På Rotary International’s hemsida www.rotary.org kan du läsa mer om Rotary globalt.

Rotarys månadsteman
Augusti – Medlemskap och tillväxt
September – Grundläggande utbildning, läs- och skrivkunnighet
Oktober – Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling
November – The Rotary Foundation
December – Förebyggande sjukvård och hälsovård
Januari – Yrkestjänst
Februari – Fredsforskning, konfliktförebyggande arbete och konfliktlösning
Mars – Vatten-, sanitets- och hygienfrågor
April – Barns och mödrars hälsa
Maj – Ungdomstjänst
Juni – Rotarys kamratskapsgrupper

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *