Internationella toalettdagen – är en FN-dag och infaller 19 nov

Tillgång till toaletter är ett av FN:s hållbarhetsmål. Den här dagen ägnar vi en tanke på de människor som lever utan toaletter och värdig hygien. Dagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är nu även en FN:dag sedan flera år.

Framförallt är det flickor i unga åldrar som saknar möjligheter att gå på en ren och riktig toalett. UNHCR arbetar för att kvinnor och flickor kan gå på toaletten och sköta sin hygien.

Visste du att:
– Ett gram mänskligt avfall innehåller en miljon bakterier.
– 2 miljarder människor i världen saknar toaletter.
– Varje dag dör nästan 1 000 barn av diarrésjukdomar orsakat av förorenat vatten.

Målet för FN:s arbete är att alla ska år 2030 ha tillgång till Clean Water and Sanitation.

Rotary Showcase kan du hitta en mängd olika projekt som rotarianer genomfört och arbetar med. Där hittar du flera exempel på projekt kopplat till detta ämne. Ett av Rotary fokusområden är Vatten, sanitet och hygien vilket vi från 1 juli förra året uppdaterade ifrån det tidigare Tillhandahålla rent vatten.

//Lotta TRF & Åsa

Sustainable sanitation is resilient to climate change and safely processes bodily waste. Toilets, combined with clean water and good hygiene, form a strong defense against #COVID19 and future disease outbreaks.#WorldToiletDay www.worldtoiletday.org

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *