Sakena Yacoobi ”How I stopped the Taliban from shutting down my school” (video)

När talibanerna hade stängt alla skolor för flickor öppnade Sakena Yacoobi i hemlighet nya skolor. Hör hennes både spännande och roliga föredrag där hon berättar om två tillfällen då hon hotades att stoppa undervisningen.

Vid Afghan Institute of Learning (AIL) ger Sakena Yacoobi afghanska kvinnor lärarutbildning. Dessa utbildar i sin tur flickor och pojkar i Afghanistan.

”Grundläggande utbildning och läs- och skrivkunnighet” är ett av Rotary Foundation’s sex fokusområden.

övriga fokusområden:

  • Fred och förebyggande/lösning av konflikter
  • Förebyggande och behandling av sjukdomar
  • Vatten och sanitet
  • Mödra- och barnavård
  • Ekonomisk utveckling och samhällsutveckling

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *