Hur vi stoppar polio för gott. (video)

Föredraget som Bruce Aylward från WHO håller har några år på nacken men är fortfarande aktuellt och intressant. Vi har snart utrotat polio och där har, som Bruce nämner i föredraget, Rotary International varit till stor hjälp. Inte bara genom de donationer vi gjort utan även som volontärer som gett vaccin till barn. Vi är nästan framme vid målet. Men vi kan inte avsluta förrän vi har nått ända fram.

I februari kommer våran klubb att delta i eventet Global Swimarathon för 3:e året i rad. Genom det uppmärksammar vi Rotarys arbete med att utrota polio samtidigt som vi samlar in pengar till End Polio Now. Donationer som kommer in till klubben från första januari kommer att gå till End Polio Now.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *