Hur fungerar Rotary på disktriktsnivå? (video)

Våran medlem Anna König berättar vid ett av våra webmöten om hur arbetet på distriktsnivå går till och hur det arbetet stödjer klubbverksamheten. Vi fick mycket information om hur Rotary fungerar i allmänhet på distriktsnivå men i synnerhet är det inom vårt Distrikt 2370.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *