Gratis gruppvideokonferens i Skype

Nu kan upp till 10 personer ha videochatt med Skype utan att betala något. Det var tidigare en betaltjänst. Till en början fungerar det i Mac och Windows. Fler plattformar kommer att stödjas framöver. Skype kan vara ett alternativ till GoToMeeting vid möten i mindre grupper.

Videomöten för mindre grupper

Appear.in är en ny gratis videokonferens-service för grupper upp till 8 deltagare. Det kan vara ett alternativ för exempelvis kommitté-möten. Mötena är krypterade och inget lagras på några servrar efteråt. Allt du behöver göra för att komma igång med ett möte är att ge det ett namn och starta. http://appear.in/

Snabbguide för GoToMeeting

Det har efterfrågats en enkel guide för GoToMeeting. Här är de mest användbara kontrollerna beskrivna. Olika användare har olika kontroller, beroende på behörighet. Det är därför inte säkert att alla ser samtliga kontroller. Nedan är guiden som pdf också. Dela den gärna vidare till gäster vid klubbens webbmöten. GoToMeeting snabbguide

Elektroniska dokument – vägen mot papperslöshet

I klubben har vi bestämt oss för att producera så lite papper som möjligt. Det sparar naturresurser och vi tycker att det ligger i linje med vår önskan att använda tekniska hjälpmedel för att kommunicera och minska behovet av fysiska transporter. Med ständig tillgång till dokument elektroniskt minskar behovet av utskrifter på papper. Dropbox - … Continue reading Elektroniska dokument – vägen mot papperslöshet

Verktyg för möten på nätet

GoToMeeting är det verktyg vi har valt för våra klubb-möten. Ibland kan det finnas skäl att hålla möten mer informellt i mindre grupper, till exempel i projekt. Då finns det flera verktyg som både är enkla billiga att använda. Här ska jag gå igenom ett par olika. Google Hangouts Med Googles Hangouts kan upp till tio … Continue reading Verktyg för möten på nätet