Donationer under året

Klubbens medlemmar har under verksamhetsåret, som slutar sista juni,  donerat 22 860 kr och 45 öre som oavkortat går till välgörande ändamål. De projekt klubben skänkt pengar till är:

Polio Plus 5 800 kr

Läkarbanken 8965 kr och 45 öre, varav kom-i-kapp 866,45 kr

Maskrosbarn 4 615 kr

Nepal 3 480 kr

För att vara en nystartad klubb med 26 medlemmar är detta ett mycket bra resultat, tack till alla som bidragit!

2 thoughts on “Donationer under året

    1. Hej Bo, vi har som en helt nybildad klubb bestämt oss för att göra vissa prioriteringar. Det här är vårt andra år som Rotaryklubb och då är intentionen att bygga upp våra bidragsformer. Under 2015-16 har vi prioriterat TRF och Shelterbox samt Polio Plus. Givetvis kommer vi att ha U-fonden i åtanke också.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *