Rotary e-club of Riddarfjärden har fått en utmärkelse

Rotary e-club of Riddarfjärden fick en utmärkelse vid distriktskonferensen i Strängnäs. Det presenterades att vi fick denna utmärkelse för att vi hållit kvar medlemmar i Rotary som annars skulle ha lämnat samt att vi rekryterat nya medlemmar.