Gratis gruppvideokonferens i Skype

Nu kan upp till 10 personer ha videochatt med Skype utan att betala något. Det var tidigare en betaltjänst. Till en början fungerar det i Mac och Windows. Fler plattformar kommer att stödjas framöver. Skype kan vara ett alternativ till Fortsätt läsa Gratis gruppvideokonferens i Skype

Kort rapport från charterfesten

I lördags höll klubben sin charterfest. Det gör man för att fira att klubben har bildats och godkänts av Rotary International. Vid ceremonin överlämnade distriktsguvernör Anna König charterbrevet som är underskrivet av henne och Ron Burton, president för Rotary International Fortsätt läsa Kort rapport från charterfesten

Rotary på väg att bli modernt?

Thomas Frostberg förutspår i Sydsvenska Dagbladet att Rotary kan bli nästa stora trend: En bra Rotarylunch kan därför bjuda på unika möjligheter att nätverka i skärningspunkten mellan olika branscher, små och stora bolag, offentligt och privat, näringsliv och civilsamhälle och Fortsätt läsa Rotary på väg att bli modernt?

Arbetet i Medlemskommittén har kommit igång

I kväll hade klubbens Medlemskommitté sitt första möte. En strategisk plan tog sin form och fler möten bokades in. Medlemskommitténs uppgift är att planera för medlemsförsörjningen och att se till att nya Rotarianer tas om hand i klubben.