Webmöte: Hur hänger Rotary ihop?

På webmötet 21/8 lyckades Jens Erik Rasmussen på ett pedagogiskt sätt förklara hur Rotarys struktur hänger ihop. Jens Erik är Regional Rotary Coordinator Zone 16.

Det är ingen hierarkisk organisation, utan alla klubbar är autonoma och medlemmar direkt i Rotary International. Klassifikationen av yrkeskategorier är ocksåen klubbangelägenhet numera, varje klubb bestämmer hur det ska se ut, inte RI. strukturen framgår av bilderna som Jens Erik visade, vill någon ha PPTX format för eget bruk, kontakta klubbmastare@riddarfjarden.org

hur_hanger_rotary_ihop

Rotarys Yrkesmentorer (video)

Dick Netterlid från Ljungskile RK berättar om arbetet med yrkesmentorer för nyanlända medborgare i sverige. Hur kan vi hjälpa och samtidigt ta vara på den kunskap som nyanlända har